Výsledky vyhledávání | Borová http://tritius.knihovna.policka.org/library/borova/search/index-item/rss?id=6074&value=horolezeck%C3%A9%20expedice%20--%20Kar%C3%A1k%C3%B3ram%20(poho%C5%99%C3%AD)%20--%2021.%20stolet%C3%AD Vyhledávání podle položky rejstříku:: horolezecké expedice -- Karákóram (pohoří) -- 21. století K2 : poslední klenot mé Koruny Himaláje Jaroš, Radek, 1964-