Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Christie, Agatha, 1890-1976

Bände: Westmacott, Mary, 1890-1976
Bände: Christie, Agatha Mary Clarissa, 1890-1976
Bände: Mallowan, Agatha Christie, 1890-1976

Citation: LC (Names)
Citation: NKC
Citation: Slovník anglicky píšících spisovatelů, Libri
Citation: LC(Names)
Britská spisovatelka detektivních románů.